Montážní návod

1. Zásady montáže střešní krytiny 

                2. Laťování

     3. Pokládka krytiny v ploše

     4. Stříhání a ohýbání šablon

          5. Montáž hřebene

            6. Montáž nároží

           7. Montážní úžlábí

             8. Montáž štítu

        9. Montáž lemování zdi

       10. Montáž okapní hrany

          11. Montáž prostupů

      12. Oplechování komínu

                                                              13. Montáž střešního okna

Montáž krytiny GERARD na instruktážních videích

Instruktážní video - montáž pojistné hydroizolace a laťového roštu

Instruktážní video - montáž střešní krytiny v ploše, zahýbání krytiny na štítě 

                                                            Instruktážní video - montáž větraného hřebene, montáž štítové lišty

Montáž krytiny GERARD a střešních doplňků na reálných videích

            GERARD - Montáž střešního okna

               GERARD - Oplechování komínu

          GERARD - Střešní krytina s příslušenstvím

     GERARD - Montáž okapní lišty na rohu střechy

 GERARD - Montáž sanitárního ventilačního komínku

                     GERARD - Montáž laťování