Řezy detailů střechy

                           Lemování zdi - boční 

                                Okapní hrana

                        Hřeben bez odvětrání

                                       Úžlabí

                          Lemování zdi - horní

                                  Štítová hrana

                          Hřebenové odvětrání